Articles

                                                            ประชาสัมพันธ์

 

                           เรื่องอัตราค่าบริการจอดรถภายในศูนย์การค้าสยามสแควร์

 

ศูนย์การค้าสยามสแควร์ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ส่วนบุคคลใหม่    จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ ดังนี้

 

*******************************

อัตราค่าบริการจอดรถภายในพื้นที่สยามสแควร์
(แนวพื้นราบ)
— 15 นาทีแรกฟรี
— ชั่วโมงแรก ค่าบริการ 10 บาท
— ชั่วโมงที่ 2-4 ค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท
— ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 30บาท

 

*******************************

อัตราค่าบริการจอดรถบนอาคารวิทยกิตติ์และอาคารสยามกิตติ์
— ชั่วโมง ที่ 1-4 ค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท
— ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 20 บาท